59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: – montaż filmowy, telewizyjny i wideo realizowany przy pomocy dowolnej techniki w sferze obrazu i dźwięku, wykonywanie napisów, napisów czołowych i końcowych, postprodukcyjne efekty specjalne, w tym: grafika i animacja komputerowa, – działalność laboratoriów filmowych, – cyfrowe przeniesienie filmu z taśmy filmowej, – wykonywanie materiałów wyjściowych obrazu i dźwięku do kopii eksploatacyjnych, – działalność filmotek przechowujących materiały filmowe i podobną działalność.