59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: – produkcję filmów kinowych, nagrań wideo, programów telewizyjnych (seriali telewizyjnych, programów dokumentalnych) i reklam telewizyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: – kopiowania filmów (z wyłączeniem reprodukcji filmów w celu zapewnienia dystrybucji kinowej), taśm filmowych, płyt CD lub DVD z egzemplarza wzorcowego, sklasyfikowanego w 1820Z, – sprzedaży hurtowej nagranych kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 4643Z, – sprzedaży hurtowej czystych kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 4652Z, – sprzedaży detalicznej kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 4763Z, – działalności postprodukcyjnej związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, sklasyfikowanej w 5912Z, – nagrywania dźwięku i książek na taśmę, sklasyfikowanego w 5920Z, – tworzenia i nadawania programów telewizyjnych, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 602, – obróbki taśm filmowych niezwiązanej z obróbką taśm dla przemysłu filmowego, sklasyfikowanej w 7420Z, – działalności agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do filmu, teatru lub innej działalności artystycznej, sklasyfikowanej w 7490Z, – wypożyczania kaset wideo, płyt DVD, sklasyfikowanego w 7722Z, – wykonywania napisów kodowanych w czasie rzeczywistym dla programów telewizyjnych na żywo z różnych spotkań, konferencji itp., sklasyfikowanego w 8299Z, – działalności aktorów, animatorów, reżyserów, scenografów i innych specjalistów przemysłu filmowego prowadzonej na własny rachunek, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 900.