Kontakt : studio@studio-filmowe.com, tel.: 533 55 77 23
produkcja filmowa warszawa

Zapraszamy do zgłaszania filmów na 11. MFF WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie

Zgłoszenia przyjmowane będą do 1 sierpnia 2011 r.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie
ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa

Zapraszamy do zgłaszania filmów na 11. MFF WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie
11. MFF WATCH DOCS.

Prawa Człowieka w Filmie odbędzie się w Warszawie w dniach
2 – 11 grudnia 2011 r.

Regulamin Watch Docs: Rodzaje filmów, Termin zgłoszenia filmu, Forma zgłoszenia filmu, Preview version, Zgoda na festiwalowe projekcje filmu, karta zgłoszenia filmu, Koszty zgłoszenia filmu i inne na oficjalnej stronie WATCH DOCS –

http://www.watchdocs.pl/files/File/WATCH-DOCS-REGULAMIN-2011.doc

Karta zgłoszeniowa dla filmu

http://www.watchdocs.pl/files/File/watchdocs-karta-filmu-2011.doc

Wersję przeglądową filmu na DVD wraz z wypełnioną i podpisaną kartą
zgłoszenia należy przesłać na adres:

MFF WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie
Ul. Zgoda 11
00 – 018 Warszawa

festival@watchdocs.pl
+48 22 556 44 73
+48 22 556 44 40 (sekretariat Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka)

Powiązane