Warszawska Szkoła Filmowa

Policealna Szkoła Artystyczna

pod patronatem Ministra Kultury

Warszawska Szkoła Filmowa

01-518 Warszawa
ul. Generała Zajączka 7
Sekretariat:
tel./fax: (22) 839 00 50
e-mail: info@szkolafilmowa.pl

Księgowość:
tel. (22) 839 02 23

Wydziały Warszawskiej Szkoły Filmowej

Wydział Reżyserii
Wydział Operatorski
Wydział Aktorski
Taniec Współczesny
Wydział Charakteryzacji
Wydział Fotografii
Wydział Montażu
Wydział Producencki
Kurs Scenariuszowy
Kurs Filmowy
Kurs Aktorski

 

Nauka na Wydziale Reżyserii trwa 2 lata (4 semestry), z możliwością rozszerzenia o semestr 5-ty oraz 6-ty i odbywa się w systemie dziennym. Zajęcia w Warszawskiej Szkole Filmowej trwają od początku października do końca czerwca. Dwuletni tok nauki obejmuje zajęcia praktyczne pod kierunkiem wykładowców WSF oraz samodzielną realizację min. 5 etiud – ćwiczeń filmowych w ciągu roku szkolnego.

 

(źródło – oficjalna strona Warszawskiej Szkoły Filmowej)


Powiązane